Vi är experter på övervakning!

Servrarna är bland det viktigaste i ett företags IT-miljö. Problem med servrar orsakar frustration och tar kraft från det dagliga arbetet. Microsoft rekommenderar att loggar kontrolleras dagligen, men vem har tid och lust att manuellt göra det?
OCH IT AB

Passion
&
Kunskap

HOME           TJÄNSTER           SUPPORT             PARTNERS             KONTAKT
Vår lösning är att övervaka över en säker VPN-förbinelse och alla avvikelser rapporteras till oss inom 30 sekunder. Våra tekniker kan då direkt undersöka problemet och komma med åtgärdsförslag.


Vi är experter på drift!

OCH IT AB´s tekniker är Microsoft Certified Systems Engineers (MCSE 2003) med certifieringar i Windows, Exchange, SQL och ISA. Medelåldern på våra tekniker är ca 40 år och de flesta har över tio års erfarenhet av drift i stora och små IT-miljöer.

www.och.se                        070 225 50 20                 info@och.se